ในกระบวนการหมักแหนม วัตถุดิบหลักคือ “เนื้อหมูดิบ”

ซึ่งอาจจะมี พยาธิหรือเชื้อโรค ที่มาจากแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตราฐาน

แหนมที่ดีมักเกิดจากจุลินทรีย์ “แลคโตบาซิลลัส” ที่เข้าไปเติบโตและยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ โดยการหมักตามธรรมชาติ 3 วัน จึงได้แหนมที่มีรสเปรี้ยวนั่นเอง

แล้วปกติถ้าคนเราทาน “แหนมดิบ” จะเป็นอย่างไร?

แหนมดิบ ควรปรุงให้สุกก่อนทานทุกครั้ง เพื่อทำลาย พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และเอซัลโมเนลลา

หากทานแหนมดิบบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้

1.ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน

2.อาจเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

3.อาจมีการเต้นของชีพจรผิดปกติ

4.เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด

5.อาจถึงแก่ชีวิตได้

ถ้าอยากทานแหนมดิบล่ะ ต้องทำยงังไง?

“แหนมสุทธิลักษณ์” ของเราสามารถทานดิบได้เลย

เพราะเราฉายรังสีแกมมา 2 กิโลเกรย์ ที่ฆ่าเชื้อที่มีอยู่ให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

และมีองค์การรับรองว่า “สุทธิลักษณ์” อาหารฉายรังสีไม่เกิน 10 กิโลเกรย์ ปลอดภัยสำหรับรับประทาน ได้แก่

  1. WHO องค์การอนามัยโลก
  2. FAO องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ
  3. IAEA ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ