ทำไมต้องแหนมฉายรังสี

ในกระบวนการหมักแหนม วัตถุดิบหลักคือ “เนื้อหมูดิบ” ซึ่งอาจจะมี พยาธิหรือเชื้อโรค ที่มาจากแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตราฐาน แหนมที่ดีมักเกิดจากจุลินทรีย์ "แลคโตบาซิลลัส" ที่เข้าไปเติบโตและยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ โดยการหมักตามธรรมชาติ 3 วัน จึงได้แหนมที่มีรสเปรี้ยวนั่นเอง แล้วปกติถ้าคนเราทาน “แหนมดิบ” จะเป็นอย่างไร? แหนมดิบ ควรปรุงให้สุกก่อนทานทุกครั้ง เพื่อทำลาย พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และเอซัลโมเนลลา หากทานแหนมดิบบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ดังนี้ 1.ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน 2.อาจเกิดโรคอาหารเป็นพิษ 3.อาจมีการเต้นของชีพจรผิดปกติ 4.เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด 5.อาจถึงแก่ชีวิตได้ ถ้าอยากทานแหนมดิบล่ะ ต้องทำยงังไง? “แหนมสุทธิลักษณ์” ของเราสามารถทานดิบได้เลย เพราะเราฉายรังสีแกมมา 2 กิโลเกรย์ ที่ฆ่าเชื้อที่มีอยู่ให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ปลอดภัย และมีองค์การรับรองว่า “สุทธิลักษณ์” อาหารฉายรังสีไม่เกิน 10 กิโลเกรย์ ปลอดภัยสำหรับรับประทาน ได้แก่ WHO องค์การอนามัยโลก FAO องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ IAEA ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  

Read more...