40 กว่าปีก่อน…

คุณยายเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งได้ย้ายจากสุพรรณบุรีมาอยู่ที่ดอนเมือง และสร้างธุรกิจเล็กๆ ภายในครอบครัว ด้วยรสชาติของแหนมที่มีเอกลักษณ์ และกลมกล่อม จึงทำให้ผลิตภัณฑ์แหนมของโรงงานมีชื่อเสียง จากการบอกเล่าปากต่อปากของผู้บริโภค ในขณะนั้นโรงงานผลิตแหนมสุทธิลักษณ์ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมือง จึงทำให้คำว่า “แหนมดอนเมือง” และกลายเป็นชื่อสินค้าที่ติดปากผู้บริโภคนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พ.ศ.2535

ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงงานนำร่องในโครงการ อาหารฉายรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์

พ.ศ.2548

คุณภาคภูมิ หอมสุวรรณ ได้จัดตั้งบริษัท สุทธิลักษณ์ อินโนฟู้ด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ แบรนด์ สุทธิลักษณ์ และ แหนมดอนเมือง กม.26

พ.ศ.2549

ได้รับสัญลักษณ์ “เซลล์ชวนชิม” การันตีความอร่อย

พ.ศ.2550

ผ่านการพัฒนาระบบแฟรนไชส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระดับ “แฟรนไชส์ขั้นพื้นฐาน”

พ.ศ.2552

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการผลิต มีการพัฒนาสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น

พ.ศ.2554

เข้าร่วมในโครงการ พัฒนาศักยภาพการประกัน คุณภาพผลิตภัณฑ์ของคู่ค้า

พ.ศ. 2559

ย้ายฐานการผลิตจากดอนเมืองมาที่ลำลูกกาคลอง 7 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาและยกระดับสินค้า ขยายฐานการผลิตให้รองรับเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งขยายตลาดให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ด้านให้เป็นตามหลักสากล ทั้งรสชาติ ความสะอาด ความปลอดภัย และบรรจุภัณฑ์