แหนมแท่ง ตราดอนเมือง กม.26 ขนาด 170 กรัม Don Muang Km.26 Fermented Pork Sausage 170 g.

แหนมแท่ง ตราดอนเมือง กม.26 ขนาด 170 กรัม
Don Muang Km.26 Fermented Pork Sausage 170 g.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหนมแท่ง ตราดอนเมือง กม.26 ขนาด 170 กรัม
Don Muang Km.26 Fermented Pork Sausage 170 g.