แหนมแท่ง ตราดอนเมือง กม.26 ขนาด 50 กรัม Don Muang Km.26 Fermented Pork Sausage 50 g.

แหนมแท่ง ตราดอนเมือง กม.26 ขนาด 50 กรัม
Don Muang Km.26 Fermented Pork Sausage 50 g.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหนมแท่ง ตราดอนเมือง กม.26 ขนาด 50 กรัม
Don Muang Km.26 Fermented Pork Sausage 50 g.