แหนมตุ้มใหญ่ ตราดอนเมือง กม.26 ขนาด 150 กรัม Fermented Pork Sausage (Toom Yai) 150 g.

แหนมตุ้มใหญ่ ตราดอนเมือง กม.26 ขนาด 150 กรัม
Fermented Pork Sausage (Toom Yai) 150 g.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหนมตุ้มใหญ่ ตราดอนเมือง กม.26 ขนาด 150 กรัม
Fermented Pork Sausage (Toom Yai) 150 g.