แหนมกระดูกอ่อนหมู พร้อมปรุง ตราสุทธิลักษณ์ 220 กรัม Fermented Spare Ribs 220 g.

แหนมกระดูกอ่อนหมู พร้อมปรุง ตราสุทธิลักษณ์ 220 กรัม
Fermented Spare Ribs 220 g.
เมนูแหนมเนื้อแน่น เคี้ยวกรุบ เต็มรส
หมูทานเล่นหรือทานเป็นอาหารหลักก็อร่อยโดนใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหนมกระดูกอ่อนหมู พร้อมปรุง ตราสุทธิลักษณ์ 220 กรัม
Fermented Spare Ribs 220 g.