หมูยอพริกสดสไลซ์ สูตรดั้งเดิม Sliced Vietnamese Sausage with Chilli (Original) 130 g.

หมูยอพริกสดสไลซ์ สูตรดั้งเดิม
Sliced Vietnamese Sausage with Chilli (Original) 130 g.

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมูยอพริกสดสไลซ์ สูตรดั้งเดิม
Sliced Vietnamese Sausage with Chilli (Original) 130 g.